< Pokrętła gwiazdowe, krzyżowe i trójramienne
 

105
Pokrętło gwiazdowe z trzpieniem gwintowanym, zatopionym w tworzywie

104
Pokrętło gwiazdowe z zatopioną nakrętką i zaślepką, przelotowe

115
Pokrętło gwiazdowe z przelotową tuleją gwintowaną

134
Pokrętło gwiazdowe z wmontowaną śrubą

118
Pokrętło gwiazdowe z trzpieniem gwintowanym

117
Pokrętło gwiazdowe z tuleją gładką

109
Pokrętło gwiazdowe z trzpieniem gwintowanym

107
Pokrętło gwiazdowe z nieprzelotową tuleją gwintowaną

100
Pokrętło gwiazdowe DIN 6336,
z nieprzelotową tuleją gwintowaną

111
Pokrętło gwiazdowe z trzpieniem gwintowanym, z długim odsadzeniem

130
Pokrętło gwiazdowe płaskie,
z tuleją gwintowaną,
przelotową

102
Pokrętło gwiazdowe DIN 6336,
z trzpieniem gwintowanym

169
Pokrętło krzyżowe z przelotową tuleją gwintowaną

170
Pokrętło krzyżowe z nieprzelotową tuleją
gwintowaną

180
Pokrętło trójramienne z tuleją
gwintowaną przelotową

172
Pokrętło krzyżowe z trzpieniem
gwintowanym

183
Pokrętło trójramienne
z trzpieniem gwintowanym

182
Pokrętło trójramienne z tuleją gładką

189
Pokrętło trójramienne
z wmontowaną śrubą i zaślepką

188
Pokrętło trójramienne
z wmontowaną nakrętką i zaślepką, nieprzelotowe

187
Pokrętło trójramienne
z wmontowaną nakrętką, przelotowe

181
Pokrętło trójramienne z tuleją gwintowaną

171
Pokrętło krzyżowe z tuleją
gładką

131
Pokrętło gwiazdowe płaskie,
z tuleją gwintowaną
przelotową

101
Pokrętło gwiazdowe DIN 6336,
z przelotową tuleją
gwintowaną

110
Pokrętło gwiazdowe z tuleją gwintowaną, przelotową,
z długim odsadzeniem

106
Pokrętło gwiazdowe z przelotową tuleją gwintowaną

116
Pokrętło gwiazdowe z nieprzelotową tuleją gwintowaną

133
Pokrętło gwiazdowe z wmontowaną nakrętką

103
Pokrętło gwiazdowe z zatopioną nakrętką, przelotowe