< Elektroinstalacja
 

678
Nakrętka do dławnicy kablowej (przeciwnakrętka) z gwintem rurowym

677
Dławnica kablowa z gwintem
metrycznym

685
Zaślepka zamykająca z gwintem metrycznym i nacięciem

680
Zaślepka zamykająca z gwintem rurowym i nacięciem

683
Zaślepka zamykająca z gwintem rurowym i otworem

681
Zaślepka zamykająca z gwintem rurowym i membraną

679
Nakrętka do dławnicy kablowej (przeciwnakrętka) z gwintem metrycznym

676
Dławnica kablowa z gwintem rurowym